O nas

Fundacja Lubię To

Powołaliśmy fundację Lubię To tą nazwą pragnęliśmy podkreślić, że po prostu lubimy pomagać, czuć się potrzebni nie tylko ludziom, ale i środowisku. Jako owoc wspólnych przemyśleń oraz w wyniku wielu rozmów z przedstawicielami z różnych branż. W fundacji umożliwiamy organizacjom wspieranie wspólnego myślenia w celu dalszego rozwoju przedsiębiorstw. Tworzymy sieć kontaktów bezpośrednich pomiędzy firmami, a klientami oraz książeczki edukacyjne dla dzieci. 

Naszym punktem w statucie min. jest: 

 • – upowszechnianie oraz promocja przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju,
 • – bezpieczeństwo i ochrona środowiska naturalnego,
 • – pomaganie osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem ze społeczeństwa,
 • – edukację  na temat poszanowania i niemarnowania jedzenia, 
 • – wspieranie polskich produktów, 
 • – tworzenie sieci kontaktów bezpośrednich pomiędzy producentami żywności i konsumentami, 
 • – upowszechnianie oraz promocję przedsiębiorczości, 
 • – propagowanie i rozwijanie turystyki ekologicznej i turystyki kulinarnej, 
 • – wspieranie rozwoju społeczności wiejskiej, 
 • – promocja dziedzictwa naturalnego i kulturalnego miast i regionu. 
Zgłoś swoją kandydaturę

Zostań naszym wolontariuszem!

Misja

 • – Łączymy ludzi biznesu. 
 • – Edukacja dzieci od najmłodszych lat, by chronić i szanować środowisko naturalne, zdrowo się odżywiać i dbać o naszą planetę. 
 • – Aktywizować gospodarkę Polski we wszystkich aspektach, które dotykać mogą kondycji ekonomicznej firm.
 • – Wspierać się wzajemnie w działaniach bezpieczeństwa biznesu oraz osobistym. 
 • – Wspierać rozwój biznesu, kultury, oświaty, ochrony zdrowia, środowiska jako nieodzownych czynników, warunkujących tworzenie dobrobytu i rozwoju Państwa.

Cele

Integracja środowiska biznesu, nauki, administracji, wymiana doświadczeń, tworzenie odpowiedniego klimatu i przestrzeni dla szerokiej współpracy ponadregionalnej osób, firm i instytucji, a także inicjowanie i wspieranie  przedsięwzięć, na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości oraz prezentacji najlepszych praktyk biznesowych.

 • – Budowanie pozytywnego wizerunku biznesu. 
 • – Nawiązywanie kontaktów biznesowych i networking w nowoczesnej odsłonie.
 • – Promowanie idei zero waste, a poprzez jej szerzenie ochrony środowiska i edukacja związana z poszanowaniem i nie marnowaniem jedzenia, zwłaszcza w branży gastronomicznej. 
 • – W obszarze ochrony zdrowia chcemy  podnosić jakość życia. 
 • – Coroczna gala wieńcząca  współpracę naszych partnerów, darczyńców w celu integracji. 
 • – Stworzenie największej platformy networkingowej, szkoleniowej, wymiany produktów i usług.