Fundacja Lubię To

“Nasze działania sprawiają, że staniemy się najlepszą FUNDACJĄ, która łączy biznes w POLSCE. Jest to nasza inspiracja codziennej pracy, co ma wpływ na nasz rozwój. ”

Łączymy ludzi biznesu. Aktywizować gospodarkę Polski we wszystkich aspektach, które dotykać mogą kondycji ekonomicznej firm. Wspierać się wzajemnie w działaniach bezpieczeństwa biznesu oraz osobistym. Wspierać rozwój biznesu, kultury, oświaty, ochrony zdrowia, środowiska jako nieodzownych czynników, warunkujących tworzenie dobrobytu i rozwoju Państwa.
Integracja środowiska biznesu, nauki, administracji, wymiana doświadczeń, tworzenie odpowiedniego klimatu i przestrzeni dla szerokiej współpracy ponadregionalnej osób, firm i instytucji, a także inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć, na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości oraz prezentacji najlepszych praktyk biznesowych.
Alt
Alt
Alt
Alt
Nasze wydarzenia

Webinary i wydarzenia

23

sierpień
19:00 - 23:00

Kolacja biznesowa – „Wspieramy Biznes w Polsce”

Kościuszki 17

6

kwiecień
18:00 - 21:00

O rozwoju przy kolacji – I edycja

Stary Rynek 67-68

6

luty
18:00 - 19:00

Akademia Zdrowia